SØG PÅ SIDEN

Forskning


Publikationer

2017
 • "Grænseflader mellem kontraktret og udbudsret – særligt om sanktionen uden virkning af offentlige kontrakter" i Festskrift til Hans Viggo Godsk Petersen

2016
 • The concept of a ‘public contract’ within the meaning of the Public Procurement Directive, urt.se
 • Grundlæggende Udbudsret, Djøf Forlag
 • "Udbudslovens afsnit III: Light-regimet" i Udbudsloven, Treumer, S. (red.). Ex Tuto Publishing, Kap. 16
 • "Erhvervsforvaltningsret" Gram Mortensen, B. O. m.fl. Djøf Forlag

2015
 • Lov om håndhævelse af udbudsreglerne med kommentarer, Djøf Forlag
 • Book Review: Martin Trybus, Buying Defence and Security in Europe. The EU Defence and Security Procurement Directive in Context. Cambridge: Cambridge University Press, 2014, Common Market Law Review. 52, 6, s. 1725–1726
 • Kravet om »klar grænseoverskridende interesse« i udbudssager - er kravet egentlig klart?, U.2015B.200

2014
 • ​“Regular purchases and aggregated procurement: the changes in the new Public Procurement Directive regarding framework agreements, dynamic purchasing systems and central purchasing bodies” Public Procurement Law Rewiev, 2014, 4, 201-210
 • “Nyt Udbudsdirektiv – væsentlige ændringer” Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 2014.145

2013
 • Treaty requirements for contracts ‘outside’ the procurement Directives” in ” EU Law and Public Contracts” Martin Trybus / Roberto Caranta / Gunilla Edelstam (Eds.) Bruylant, Brussels 2013, kan findes her
 • "Ulovligt indgåede offentlige kontrakter – uden sanktioner" bidrag til Juridiske Emner ved Syddansk Universitet 2013 redigeret af Hans Viggo Godsk Pedersen, DJØF 2013 - kan findes her
 • Nyt udbudsdirektiv, ophævelse af sondringen mellem A og B-tjenesteydelser – indførelse af nyt ”light regime”, Udbudsportalen
 • ​"Operation and Reform of the EU Procurement Rules - The view from a Member State, Denmark", paper præsenteret på Gloval Revolution VI, 2013​
2012
 • "Positive Obligations derived from the EU Treaty", paper, IPPC Seattle August 2012 (http://www.ippa.org/IPPC5/Proceedings/Part3/PAPER3-3.pdf)
 • “Skorstensfejeren gik en tur ...” bidrag i Festskrift til Jens Fejø redigeret af Jens Hartig Danielsen, mfl. DJØF 2012.
 • ”Defining a service concession contract - Will the proposed new definition of service concession contracts increase legal certainty in the field of concessions?” i Hansen, Carina Risvig, Tvarnø, Christina D. and Ølykke, Grith “EU Public Procurement – Modernisation, Growth and Innovation”, juli 2012 DJØF.
 • "Contracts not covered, or not fully covered, by the Public Sector Directive", august 2012 Djøf forlag (phd. afhandling). Anmeldelser af afhandlingen:
  • Ugeskrift for Retsvæsen U.2013B.138 af Sune Troels Poulsen
  • Common Market Law Review, 2014 af Hélène Stergiou
  • Public Procurement Law Review af Roberto Caranta, P.P.L.R. 2014, 2, 78-80
  • Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2014, nr. 2. 101-105, af Tom Madel
2011
 • “Cross-border interest”, Paper præsenteret på PhD Conference, Nottingham 2011.
 • ”Pligt til annoncering af offentlige kontrakter - uden effektiv håndhævelse af reglerne?” i Ugeskrift for Retsvæsen,  U.2011B.101

2009-2010
 • “Service Concessions Contracts”, Paper præsenteret på PhD Conference, Nottingham 2009.
 • “Practical requirements arising from the Treaty principles,” Paper præsenteret på Global Revolution V, Copenhagen, September 2010

Udbudslov.dk 

 

Kontakt Info

Carina Risvig Hamer
Lektor, Juridisk Institut,
Syddansk Universitet
Telefon: 23717973​
carh@sam.sdu.dk