SØG PÅ SIDEN

Om udbudslov.dk

Tak fordi du kigger med.

Udbudslov.dk drives af lektor, phd. Carina Risvig Hamer.Det er formålet med siden at skabe et samlet overblik over udbudslovens og lovens forarbejder. Dernæst har siden som mål at bidrage til debat om udvalgte udbudsretlige problemstillinger gennem indlæg om nyere praksis og udvalgte emner. Endeligt kan du på siden finde oplysninger om udbudsretlig litteratur mv.

Forespørgsler kan sendes som mail til carina@udbudslov.dk 
Carina Risvig Hamer
Ph.d. Lektor, Syddansk Universitet
Email: carina@udbudslov.dk 
Telefon: 23717973

Baggrund
Lektor på Juridisk Institut, Syddansk Universitet.
Fagansvarlig for fagene Udbudsret og Regulating Competition in the EU.
Primære forskningsområde er udbudsret og de tilknyttede problemstillinger, der grænser op til udbudsretten så som forvaltningsret og EU-ret.
Fra oktober 2006-2013 ansat i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
Mit arbejde i styrelsen har givet mig stort kendskab til udbudsretlig lovgivning, både på EU plan ved bl.a. at have været en del af det Danske EU formandskab og forhandlingen af de nye udbudsdirektiver, og på national plan ved udarbejdelse af love og forarbejder – bl.a. lov om håndhævelse af udbudsreglerne (2010) og den seneste ændring af tilbudsloven (2012).
I foråret 2012 afsluttede jeg min ph.d. fra juridisk institut, Copenhagen Business School. Min afhandling omhandler de regler og forpligtelser, der påhviler ordregivende myndigheder ved indgåelse af en kontrakt, der er helt – eller delvist – undtaget udbudsdirektivets anvendelse, og hvorledes disse forpligtelser kan håndhæves ved de nationale domstole.

CV

CV, pdf. 


Erhvervserfaring​
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, oktober 2006-april 2013
Juridisk Institut, Syddansk Universitet april 2013 -

Uddannelse
Ph.d., Juridisk Institut, Copenhagen Business School, 2012
Visiting Scholar, University of Turin, Italien, 2011 Visting Scholar, University of Nottingham, England, 2010
Cand. Jur, Aarhus Universitet, 2006

Undervisningserfaring
Forvaltningsret, Københavns Universitet 2007-2009
Forvaltningsret, Copenhagen Business School 2009/2010
Videregående EU ret, Copenhagen Business School 2009 Udbud og udlicitering, Copenhagen Business School 2010/2011
Public Procurement Law in a Global Perspective, Københavns Universitet 2010
EU-ret, Syddansk Universitet
Udbudsret, Syddansk Universitet
Fagansvarlig for faget Udbudsret og Regulating Competition in the EU, Syddansk Universitet

Udbudslov.dk 

 

Kontakt Info

Carina Risvig Hamer
Lektor, Juridisk Institut,
Syddansk Universitet
Telefon: 23717973​
carh@sam.sdu.dk